bio

Synnyin Rovaniemellä 1973. Olen työskennellyt vapaana taiteilijana vuodesta 2000. Olen osallistunut lukuisiin näyttelyihin ja pitänyt yksityisnäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla. Tuotantoni käsittää visuaalisia tulkintoja yhteiskunnallisista ja ideologisista kysymyksistä, kuten utopiasta, vallasta, reaalisosialismista, kapitalismista ja postmodernismista. Valmistuin taiteen tohtoriksi marraskuussa 2012 Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta. Käsittelen väitöskirjassani kuvataiteilijoiden asennoitumista taiteen hyödyntämiseen yhteiskunnassa ja taiteen yhteiskuntakriittisiä mahdollisuuksia. Väitöskirjatyöni sisältää taideproduktion. Tein tutkimusta osana Suomen akatemian rahoittamaa tutkimusprojektia. Tällä hetkellä työskentelen kuvataiteen yliopistonlehtorina Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa.

 

Kalle Lampela (b.1973) was born, lives and works in Rovaniemi, Lapland, in Northern Finland. His artistic practice is based on research and visual interpretations on social and ideological issues that include utopia, power, imagery of real socialism, capitalism, and postmodernism. Lampela´s primary visualizing media are drawing and collage. In 2012 Mr. Lampela earned a Ph.D from Faculty of Art and Design at the University of Lapland. The doctoral dissertation addressed attitudes visual artists take toward utilizing art socially and economically, and addressed the question whether art has a socio-critical function. This doctoral thesis is comprised of written research and two exhibitions and one intervention as an art production. Kalle Lampela currently teaches and does research in the arts as a university lecturer in visual arts at the Faculty of Art and Design at the University of Lapland.