Bio

Kalle Lampela (b.1973) was born, lives and works in Rovaniemi, Lapland, in Northern Finland. His artistic practice is based on research and visual interpretations on social and ideological issues that include power and utopia, especially in imagery of real socialism. Lampela´s primary visualising medium is drawing. In conceptual-experimental drawing processes he utilises bodily gestures, gravity and rotation and uncontrollable movements of self made inventions and power tools.

In 2012 Mr. Lampela earned a Ph.D from Faculty of Art and Design at the University of Lapland. The doctoral dissertation addressed attitudes visual artists take toward utilizing art socially and economically, and addressed the question whether art has a socio-critical function.This doctoral thesis is comprised of written research and two exhibitions and one intervention as an art production.

Kalle Lampela currently teaches and does research in the arts as a university lecturer in fine arts at the Faculty of Art and Design at the University of Lapland.

Kalle Lampela on työskennellyt vapaana taiteilijana vuodesta 2000. Lampelan teosten teemat ovat liittyneet väljästi poliittiseen historiaan, poliittisiin ja uskonnollisiin aatteisiin ja utopioihin. Taiteen tekeminen on hänelle käsitteellistä ja tutkivaa. Lampela valmistui taiteen tohtoriksi marraskuussa 2012 Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta. Väitöskirjassaan hän käsitteli kuvataiteilijoiden asennoitumista taiteen hyödyntämiseen yhteiskunnassa ja taiteen yhteiskuntakriittisiä mahdollisuuksia.

Lampelan pääasiallinen menetelmä on piirtäminen. Piirtäminen on hänelle eräänlaista liikuntaa, jossa itse piirtämisen toimenpide nousee keskeiseksi. Käsitteellis-kokeellisissa piirustusprosesseissaan hän pyrkii siihen, että piirtimen materiaali tuottaa piirustuksen ilman että käsi piirtää. Lampela antaa kehon liikkeen, painovoiman ja sähkötyökalujen ja itse keksimiensä vempaimien pyörimisen ja hallitsemattomien liikkeiden viedä.

Lampela piirtää myös muotokuvia. Hän tekee muotokuvat fotorealistisella metodilla, eli hän piirtää ne digitaalisista valokuvista. Lampelan pääasiallinen väline on värikynä. Fotorealistisen metodin mukaisesti hän käyttää muotokuvia piirtäessään myös projisointia ja tietokonetta. Hän yhdistää näköismuotokuvan perinteen digitaalisen aikakauden mahdollisuuksiin.

Lampela työskentelee kuvataiteen yliopistonlehtorina Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa.

 

Lampelan kirjoittamia tekstejä 2012-2019:

Populismin uhka ja kuvataiteilijan työkalupakki. Kolumni Kide-lehdessä 1/2019.

Kaunis elämä lehdissä DDR-Revue ja Neuvostoliitto. Artikkeli Idäntutkimus-lehdessä 1/2018.

Taiteellinen tutkimus metodologisessa maisemassa. Essee AGON-lehdessä 2/2017.

Poliittisen utopian sinnikkyys – Representaatioanalyysiä piirtämällä. Ruukku: taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu 6 (2016).

Taidemaalari ja taiteen ydin. Puheenvuoro AGON-lehdessä 4/2015

Kalervo Palsan utopia. Kirja-arvio AGON-lehdessä 4/2015

Onko taiteen määritteleminen mahdotonta? Puheenvuoro AGON-lehdessä 4/2014

Theory and Research as Incommensurable Metaphors: Ideology of Artistic Research. Ilmestynyt/published in RAB-RAB: Journal for Political and Formal Inquiries in Art, Issue 01 2014. Edited by Sezgin Boynik & Gregoire Rousseau, p. 275-289. http://www.rabrab.fi

Työ tekijäänsä kiittää – Kriittisen taiteen hahmottelua. Artikkeli TAHITI Taidehistoria tieteenä -verkkojulkaisussa 04/2013

POLART2K ja “Poliittinen”. Kommentti Kemin taidemuseossa järjestettyyn poliittisen taiteen näyttelyyn. Julkaistu Pohjolan Sanomissa 24.10.2012

 

Näyttelykritiikkejä ja taiteilijaesittelyjä 2010-2019: 

Underströmmar. Volym 13.3.2019. (på svenska)

Artist and artisan. (in english) Latitude University of Lapland Magazine 2014.

Ihmiset tekevät kertomuksen Kalle Lampelan teoksissa. Helsingin Sanomat 18.2.2014

Kalle Lampela: Deconstruction-Reconstruction-By thread.
(auf Deutsch) ilmestynyt ARCTIC HEAT -katalogissa 2010, galerie elm75/SAVVY CONTEMPORARY/Berlin

 

cv