Bio yms.

Kalle Lampela on työskennellyt vapaana taiteilijana vuodesta 2000. Lampelan teosten teemat ovat liittyneet väljästi poliittiseen historiaan, poliittisiin ja uskonnollisiin aatteisiin ja utopioihin. Taiteen tekeminen on hänelle käsitteellistä ja tutkivaa. Lampela valmistui taiteen tohtoriksi marraskuussa 2012 Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta. Väitöskirjassaan hän käsitteli kuvataiteilijoiden asennoitumista taiteen hyödyntämiseen yhteiskunnassa ja taiteen yhteiskuntakriittisiä mahdollisuuksia.

Vuonna 2017 Lampela innostui piirtämään muotokuvia. Hän tekee muotokuvat fotorealistisella metodilla, eli hän piirtää ne digitaalisista valokuvista. Lampelan pääasiallinen väline on värikynä. Fotorealistisen metodin mukaisesti hän käyttää muotokuvia piirtäessään myös projisointia ja tietokonetta. Hän yhdistää näköismuotokuvan perinteen digitaalisen aikakauden mahdollisuuksiin.

Lampela työskentelee kuvataiteen yliopistonlehtorina Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa.

 

Lampelan kirjoittamia tekstejä 2012-2017:

Taiteellinen tutkimus metodologisessa maisemassa. Essee AGON-lehdessä 2/2017.

Kiertävät syklit. Arvio Estetiikan klassikot II -teoksesta mustekala.infossa. (2016)

Poliittisen utopian sinnikkyys – Representaatioanalyysiä piirtämällä. Ruukku: taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu 6 (2016).

Taidemaalari ja taiteen ydin. Puheenvuoro AGON-lehdessä 4/2015

Kalervo Palsan utopia. Kirja-arvio AGON-lehdessä 4/2015

Onko taiteen määritteleminen mahdotonta? Puheenvuoro AGON-lehdessä 4/2014

Theory and Research as Incommensurable Metaphors: Ideology of Artistic Research. Ilmestynyt/published in RAB-RAB: Journal for Political and Formal Inquiries in Art, Issue 01 2014. Edited by Sezgin Boynik & Gregoire Rousseau, p. 275-289. http://www.rabrab.fi

Työ tekijäänsä kiittää – Kriittisen taiteen hahmottelua. Artikkeli TAHITI Taidehistoria tieteenä -verkkojulkaisussa 04/2013

POLART2K ja “Poliittinen”. Kommentti Kemin taidemuseossa järjestettyyn poliittisen taiteen näyttelyyn. Julkaistu Pohjolan Sanomissa 24.10.2012

 

Näyttelykritiikkejä ja taiteilijaesittelyjä: 

Tulkinnan vara: Kalle Lampelan näyttely “Suuri kertomus”. Mustekala.info. 1.3.2014

Artist and artisan. (in english) Latitude University of Lapland Magazine 2014.

Ihmiset tekevät kertomuksen Kalle Lampelan teoksissa. Helsingin Sanomat 18.2.2014

Kalle Lampela: Deconstruction-Reconstruction-By thread.
(auf Deutsch) ilmestynyt ARCTIC HEAT -katalogissa 2010, galerie elm75/SAVVY CONTEMPORARY/Berlin

 

cv